Nieuws:

Voorbereiding voor Opmeer 5-8-2019 .

14-11-2018

Inspectie Door Wout Rodenburg

Een zeer geslaagde dag. Onder andere 1 ooi met 90 besp en 90 alg . 1.5 jarige ram gefokt door A Weidenaar opgenomen met 89 besp en 89 alg.

30-9-2018

Ram gehuurd 2018

 

Gefokt Bij Jos Van Bergen

Eigenaar: Ido Altenburg

 3230-92170  BE 90 ALG 89 2-ling

V. 189-75769  BE 90 ALG 89

M. 3230-91979 BE 91 ALG 88  4x9

26-4-2018

 

Op naar ons nieuw adres in Witmarsum. Een oud Tabaks- winkeltje van vroeger is ons nieuw huis.

 

27-8

19 Augustus Nationale keuring Apeldoorn was een super dag. Goed weer voor de dieren, er waren  veel mensen en kwaliteit waar een ieder trots op kan zijn. Voor ons was het ook een geslaagde dag. 1A en 1F blauwe ooien anderhalf jarige, 1B, 1D en 1E oudere ooien wit , 1B en 1C anderhalf jarige ooien wit. Anderhalf jarige ram 1D. Oudere ram 1G.

NTS Friesland  - Excursie 15 juli 2017

 

Ido Altenburg had de organisatie van de NTS Friesland excursie 15 juli 2017 in handen.  Op het programma stond ditmaal een 3 tal bedrijven, welke zich allemaal in Overijssel bevonden.

 

Om 08.30 uur werd iedereen verwacht aanwezig te zijn bij de parkeerplaats van  Mc Donalds te Heerenveen .  Dit jaar zijn wij met 13 man en 1 vrouw  op pad gegaan.  Onderhand kan er worden gesteld dat er sprake is van een “harde kern” met hier en daar een kleine wisseling .

De volgende mensen hebben zich  een dag  ondergedompeld in het aanschouwen en opdoen van inzichten op het gebied van Texelaar fokkerij

Romke en Fillipus, Nammele, Julius, Riemer, Ido, Gosse, Willem, Joop, Ulke, Lieuwe, Jan Kees en Gorrit en Trijnie , gingen met frisse moed op pad.

 

Het eerste adres dat werd aangedaan was het bedrijf van Bart Mol op het Landgoed Reins te Enter.

Bij aankomst werden wij voorzien van een kop koffie. Voor iedereen was er een map gemaakt, waarin de dekrammen van het afgelopen dekseizoen werden vermeld.  Bart laat het sperma van de dekrammen testen op bewegelijkheid en morfologie.  Dit wordt speciaal gedaan omdat hij KI toepast voor het bevruchten van de ooien.  Indien ooien niet bevrucht blijken te zijn met behulp van KI, dan komen zij alsnog bij de ram om  een natuurlijke dekking toe te passen.  De ooilammeren laat hij bewust  1 jaar overlopen,  opdat deze de tijd hebben om zich te ontwikkelen.  Na deze uitleg zijn wij rondgeleid op het bedrijf.  Bart mag met recht “grutsk” op zijn koppel dieren zijn, want er liep een mooie ploeg dieren in de weide. Een aantal dieren zullen ook te zien zijn op de keuring te Luttenberg – 28 juli 2017 – én een aantal dieren zullen ook worden getoond op de Nationale keuring te Apeldoorn – 19 augustus 2017 - .  Alvorens wij in de auto stapten om naar het volgende bedrijf te cruisen, hebben wij met z’n allen van een overvloedige lunch genoten op het Landgoed Reins.   Overheerlijke soepen ,  een broodje kroket  voor iedereen(welke met enthousiasme werd genuttigd) , kannen met melk en jus d’orange én  verse  pistolets  met diverse soorten beleg, werden er op de lange tafel geplaatst .  Met goed gevulde magen werd de gang ingezet naar de auto’s .

 

 

Het tweede bedrijf waar wij met z’n allen hartelijk werden ontvangen, was die van fam. Zandman te Den Ham, genaamd: ‘t Gesincklaer.  Dhr. Zandman heeft een duidelijke visie voor wat betreft zijn fokkerij en richt zich doelbewust op het fokken van Texelaars die minimaal 2 of meer lammeren werpen en die zich vlot en makkelijk ontwikkelen.  Zodra een ooi een éénling werpt, voldoet het ooi en ook het lam niet aan zijn maatstaf en zullen deze dieren ook niet op het bedrijf blijven.  Kortom de kernwaarden Vruchtbaarheid (gemiddeld FW1: 115/50.6 voor 2017)en Vleeslamindex  (gemiddeld 103.6/63.6) zijn dé waarden waar de focus op ligt.  Allereerst werden de rammen getoond, waarvan gerust mag worden gesteld dat deze imposant groot waren..  In het daarop volgende perceel liepen de anderhalf jarige ongezoogde ooien.  Ook dhr. Zandman laat zijn ooilammeren 1 jaar overlopen, opdat zij de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen.  In het derde perceel liepen de zogende ooien met hun nakomelingen. Een “machtig/krachtig” koppel dieren liepen daar.  In het laatste perceel liepen de oudere ooien, waarvan de lammeren reeds waren gespeend. Hier liet met name de duurzaamheid van deze koppel zich van zijn goede kant zien.  Van de 28 ooien , die waren gedekt hebben er ook daadwerkelijk 28 gelammerd, waarvan 65 levend geboren en 1 dood geboren en 1 gestorven.  Al met al indrukwekkende dieren met imponerende cijfers achter hun.

Mevr. Zandman had voor ons allemaal koffie of thee klaar gemaakt en voor een ieder was er een plak koek of cake.  Het was ook wel een dorstig weertje. De zon liet zich van zijn beste kant zien en op menig gezicht waren de zweetdruppels duidelijk zichtbaar aanwezig…  . Na nog even te hebben nagepraat  tijdens het bakje troost , maakte de groep zich op voor de rit naar het 3e en laatste bedrijf, die wij die dag zouden gaan bezoeken.

 

 

Op naar Blankenham en de Dhr.J. en Mevr. G.Oosten.  De dieren stonden allemaal in mooi afgerasterde groepen opgesteld, waardoor zij goed waren te bewonderen.  Wij hadden allemaal al aardig wat meters in de benen en dus was dit wel ontzettend fijn.  De 2 jarige dekram had zijn eigen hok. Nu had ik (Trijnie) vooraf al wat lopen “pochen” op/over deze ram en dus werd ik door Riemer gevraagd, wat ik in deze ram meen te zien en dus waagde ik mij voor het eerst in mijn “schapen-leven” aan een beknopte uitleg.   Los daarvan, over smaak en inzicht valt aan de einde van de rit niet te twisten en iedere Texelaar fokker heeft zo zijn of haar eigen voorkeuren.  In de tweede  afgerasterde ruimte stonden de toukes opgesteld.  Dhr. Oosten gaf een beknopte uitleg over dieren.  Ook bij dit bedrijf wordt het beleid gehanteerd om de ooien 1 jaar over te laten lopen om zo tot hun recht te  komen.  In de derde afgerasterde ruimte liepen de ooien welk hadden gelammerd.  Wat typerend is voor de koppel dieren van de fam. Oosten is dat zij échte ras-uitstraling hebben .  In het laatste perceel liepen de ooi- en ramlammeren die dit jaar zijn geboren.   Naderhand, onder het genot van een kop koffie of thee konden de achtergronden van alle dieren worden bekeken. Diverse uitdraaien lagen er ter inzage  en deze werden dan ook grondig door gespit.  De dag werd beklonken met nog een lekker biertje of frisje. 

 

Toen wij op het klokje gingen kijken bleek het onderhand al 19.30 uur te zijn geweest. Een mooi moment om een eind te breien aan een leerzame maar ook zeker een uitermate aangename dag.  Heren, volgend jaar ga ik met alle plezier weer met jullie op stap!!!

 

Er is veel gesproken over de diversiteit van de dieren op de 3 bedrijven en voor alles is wat te zeggen en zeker ook om over na te denken. 

 

Langs deze weg wil ik en namens alle mannen,  Bart Mol, de heer en mevrouw Zandman én de heer en mevrouw Oosten hartelijk danken voor het tonen van hun Texelaars en hun warme ontvangst .  Daarnaast wil ik ook Ido Altenburg bedanken voor de organisatie van deze excursie. Je hebt ’t  hem maar weer eens mooi geflikt.  Een mooi programma met diversiteit.  Dankjewel voor de moeite om dit te organiseren.   Een top dag!!! 

 

 

Voor wie nog nooit mee is geweest of dit jaar een keer heeft overgeslagen…  ik nodig jullie van harte uit om volgend jaar wel mee op pad te gaan.

 

 

 

Trijnie Kuipers  -  Bolsward  -

 

15 juli 2017